Saltar a contenido

Licenza

Se non se sinala o contrario, os textos e imaxes publicadas nesta web son propiedade da campaña Rapaciñ@s desenvolta polo Colexio Profesional de Enxeñeiros Informáticos de Gaicia en Colaboración coa Amtega e/ou están liberados con licenza Creative Commons by-sa. Iso quere dicir que podes empregar os vídeos, textos e imaxes para o que desexes, sempre que digas de onde sacas o material, e o produto resultante comparta a mesma licenza.

A web está creada empregando software libre. O código está realizado cos frameworks de php e CSS Laravel e Normalize, respectivamente, que están liberados con licenza GNU Affero 3.